כך גויסו תורמים חדשים באמצעות הצעה שקשה לעמוד בפניה