גם בתקופת מיתון: על עמותה קטנה שהצליחה לשלש תרומות בעזרת אסטרטגיה אמיצה