תפנית דרמטית במאבק ללגיטימציה פילנתרופית של הסעיף התקציבי