איך להציג לתורם נתוני פעילות יבשים מבלי לשמוע נחירות