תובנות סוף תקופה: מנהל גיידסטאר ישראל משוחח על פיתוח משאבים בעידן הדיגיטלי