מה עונים למנכ”ל שדורש מכם לנצל קשר אישי לטובת הארגון?