בקשת מענק מקוונת: איך מתגברים על מגבלת המקום בסעיפי הטופס המקוון