מדריך להפקת אירוע טיפוח תורמים: חלק א’ – תכנון והכנה