גיוס תרומות ברחוב: קונספט פשוט שמכניס כסף גדול ולא צבוע