פרטיות ואתיקה: מה עושים כשאסור לחשוף את מקבלי השירות