Granny fairy with a magic wand.

פיה טובה כתחליף למימון המדינה: יש דבר כזה

מי לא חולם לפגוש תורם שיחליט לממן אותו לעד, ללא שיקולים קואליציוניים, טופסי בקשה ארוכים כאורך הגלות או תאריכים אקראיים לשחרור תקציבים? בואו לפגוש ארגון שזכה בשניים כאלה

המשך קריאה