סבבי גיוס הם לפעמים אפקטיביים יותר מהדרך שבה אתם מגייסים