איזה איש גיוס ראשון לשכור בארגון צעיר ואיך להכשיר עבורו את הקרקע