אין לך 46א’? חסות פיננסית היא אולי הפתרון – ולא רק לך