138_equal 890×460

איך להפוך לשווה מעמד לתורם בעת בקשת תרומה

אתם מקבלי שכר בתפקיד המבקשים מהתורם להכניס את היד עמוק לכיס. זהו אי שוויון כמעט מובנה שכל תורם מרגיש כשמגייס מבקש ממנו תרומה. מתברר שיש מגייסים שמתעקשים להשוות את מעמדם לזה של התורם כדי לגייס יותר

המשך קריאה