“הסתכלו עלי”: שיווק אינטראקטיבי בשירות גיוס משאבים