מתי תורם מעדיף לתת תרומה אנונימית, והאם תרומה כזאת מזיקה לארגון