מנכ”לים: למדו לכתוב בעצמכם את מכתבי הגיוס שלכם (התורם ירגיש מיד בהבדל)