הדינמיקה של גיוס תרומה אחת גדולה: 4 מאפיינים ו-3 אפשרויות