תורמים ותרומות עם גבולות: על קשרים וקשיים עם גורמים עסקיים