איך להימנע משימוש מוטעה ברגש בשימור תורמים–חלק ב’: מתיאוריה למעשה