Colorful buttons strewn from buckets on wooden background

כפתור ה-DONATE שלכם כבר לא מייצר מספיק תרומות? זו הבעיה וכך פותרים אותה

הוא גנרי כל כך עד שאיבד מהאפקטיביות שלו, אבל עמותה אחת מצאה פתרון, ועכשיו תורמים לא רק מבחינים בו בקלות אלא גם מקליקים עליו. כך חזר הכפתור לעשות את העבודה המצופה ממנו

המשך קריאה