supremacy

כך מינפה הליגה נגד השמצה את דרמת שרלוטסוויל כדי להוסיף מיליוני דולרים לתקציבה

דרמות לאומיות נוטות להתפרץ בפתאומיות, ולכן רק עמותה שמסוגלת להגיב במהירות תצליח לנצל אותן לגייס מיד סכומים גדולים באמת. כך גייס לו ADL 3 מיליון דולר בשבוע אחד

המשך קריאה
recalculateroad

קרנות מתחילות לחשב מסלול מחדש

רוב הקרנות התומכות בעמותות ישראליות עדיין לא מוכנות לתמוך בחיזוק הארגון אלא רק בפרויקטים שלו. רוצים לשכנע אותן אחרת? הציגו לפניהן את מסמך הצהרת הכוונות המאלף של קרן אחת גדולה ומתוחכמת

המשך קריאה