hard hat and tools-600×215

מיפוי

הקורסים המקוונים של פילנתרום מספקים סדרה של שיעורים מקצועיים מבוססי אינטרנט שאותם אתם יכולים לקחת בכל זמן שתרצו ואיפה שתרצו. הקורדים המקוונים של פילנתרום הם חוויה לימודית ומקצועית.

המשך קריאה
yoga-600×215

מינויים

מינוי לפילנתרום מעניק את המידע המקצועי השוטף והעדכני לפיתוח המיומנויות הנחוצות להצלחה בגיוס ולשימור רמה מקצועית גבוהה. במחיר שווה לכל נפש ולכל כיס אלכ”רי, העניקו לעצמכם את הכלים הדרושים לגיוס המימון הדרוש לארגונכם.

המשך קריאה