152_restrain 890×460

איך מנצלות קרנות את חוסר השוויון ביניכם ומה אפשר לעשות כדי לרסן אותן

פילנתרופיה אסטרטגית נחשבה לשיטה האולטימטיבית בקרב קרנות בבואן לבחור עמותות לתמוך בהן. עם השנים התברר שתוצאות האסטרטגיה הזאת הרסניות לנתמכים. מוכר? כך תרסנו קרנות שרודות בכן

המשך קריאה