recalculateroad

קרנות מתחילות לחשב מסלול מחדש

רוב הקרנות התומכות בעמותות ישראליות עדיין לא מוכנות לתמוך בחיזוק הארגון אלא רק בפרויקטים שלו. רוצים לשכנע אותן אחרת? הציגו לפניהן את מסמך הצהרת הכוונות המאלף של קרן אחת גדולה ומתוחכמת

המשך קריאה
roads

איך להעביר לתורמים מודאגים את המושכות מבלי לאבד שליטה

בעידן של עודף מידע ואובדן פרטיות תורמים מרגישים שאין להם שליטה במערכת היחסים שלהם עם מקבלי התמיכה. רוצים לשמור על התורמים שלכם? הכול מתחיל ונגמר בהצבת חוויית התורם בראש סדר העדיפויות

המשך קריאה