roads

איך להעביר לתורמים מודאגים את המושכות מבלי לאבד שליטה

בעידן של עודף מידע ואובדן פרטיות תורמים מרגישים שאין להם שליטה במערכת היחסים שלהם עם מקבלי התמיכה. רוצים לשמור על התורמים שלכם? הכול מתחיל ונגמר בהצבת חוויית התורם בראש סדר העדיפויות

המשך קריאה