london

אולי הגיע הזמן לחשוב מחדש על התמיכה בישראל

רוח חדשה מנשבת בקהילה היהודית בבריטניה, והפילנתרופיה שלה – בעיקר כלפינו – עשויה להשתנות לבלי הכר. אם אתם רואים בקהילה הזו מקור מימון פוטנציאלי, כדאי לכם מאוד לקרוא את הכתבה הזאת

המשך קריאה