Man wearing virtual reality glasses

תורמים לא מגיעים לפרויקט? הביאו אותו אליהם בתלת ממד

היכולת להעניק לצופה חוויה של מציאות וירטואלית היא טכנולוגיה פורצת דרך עבור כל עמותה שרוב התורמים שלה לעולם לא יגיעו לראות פרויקטים במו עיניהם. גיוס בתלת ממד כבר כאן וכך הוא נראה

המשך קריאה