Long shadow banknote icon with a key

תעודת זהות של פילנתרופית תוצרת כחול-לבן

סיגל בר-און תורמת ומתנדבת כבר שנים ולכן מכירה את הארגונים החברתיים משני צידי המתרס. מה היא מצפה מהם, איך היא מעדיפה לתת להם ואילו טעויות היא חושבת שהם עושים בדרך לליבו של התורם הישראלי

המשך קריאה