10698273 – home interior with cardboard boxes ladder and empty frame-rendering

ארגון לפיתוח מנהיגות בדואית צעירה מחפש מנהל/ת פיתוח משאבים

עמותה בנגב מחפשת מנהל/ת פיתוח משאבים לתפקיד מאתגר שבמרכזו טיפוח ושימור שוטף של מקורות מימון רבים בסביבת עבודה דינמית
התפקיד המוצע הוא במשרה מלאה, דורש מחויבות למטרה ופניות למילוי משימות רבות. משרדי הארגון הם בדרום הארץ. לפרטים מלאים קראו הלאה:

המשך קריאה
10698273 – home interior with cardboard boxes ladder and empty frame-rendering

עמותה לקידום החינוך מחפשת מנהל/ת קשרי קהילה ופיתוח משאבים

ארגון הפועל לצמצום פערים בחינוך מחפש לצרף אליו מנהל/ת קשרי קהילה ופיתוח משאבים

התפקיד המוצע הוא במשרה מלאה. משרדי הארגון הם בתל אביב. לפרטים מלאים קראו הלאה:

המשך קריאה
10698273 – home interior with cardboard boxes ladder and empty frame-rendering

ארגון לקידום שימוש אינטרנטי מחפש כותבי בקשות ותוכן שיווקי בשפה האנגלית

ארגון לקידום שימוש אינטרנטי מחפש לצרף לשורותיו בעלי ניסיון רב בכתיבת בקשות וחומרי שיווק אלכ”ריים בשפה האנגלית

התפקיד המוצע הוא לפרילנסרים בלבד ובשפה האנגלית. לפרטים מלאים קראו הלאה:

המשך קריאה
10698273 – home interior with cardboard boxes ladder and empty frame-rendering

ארגון לקידום חינוך מתוקשב מחפש מנהל/ת פיתוח משאבים וקשרי חוץ

ארגון המממש את הערך המוסף של הטכנולוגיה לקידום תהליכי למידה הוראה והערכה מחפש לצרף אליו מנהל/ת משאבים וקשרי חוץ

התפקיד המוצע הוא במשרה מלאה. משרדי הארגון הם בירושלים. לפרטים מלאים קראו הלאה:

המשך קריאה
10698273 – home interior with cardboard boxes ladder and empty frame-rendering

יוזמה חברתית חדשנית מחפשת פרילנסרים עם ניסיון רב בכתיבת בקשות מכל הסוגים

יוזמה חברתית חדשנית מחפשת לצרף לשורותיה פרילנסרים בעלי ניסיון רב בכתיבת בקשות וחומר שיווק לאלכ”רים בשפה האנגלית
התפקיד המוצע הוא לפרילנסרים בלבד ובשפה האנגלית. לפרטים מלאים קראו הלאה:

המשך קריאה