10698273 – home interior with cardboard boxes ladder and empty frame-rendering

ארגון לקידום אקדמאים יוצאי אתיופיה מחפש כותב/ת בקשות בשפה האנגלית

ארגון המקדם את שילובם המוצלח של בוגרי אוניברסיטה יוצאי אתיופיה מחפש כותב/ת בקשות בשפה האנגלית
התפקיד המוצע הוא במשרה מלאה. משרדי הארגון הם בלוד. לפרטים מלאים קראו הלאה:

המשך קריאה
10698273 – home interior with cardboard boxes ladder and empty frame-rendering

ארגון לקידום חינוך מתוקשב מחפש מנהל/ת פיתוח משאבים וקשרי חוץ/ה עוזר/ת אישי/ת מנוסה

ארגון המממש את הערך המוסף של הטכנולוגיה לקידום תהליכי למידה הוראה והערכה מחפש לצרף אליו מנהל/ת משאבים וקשרי חוץ
התפקיד המוצע הוא במשרה מלאה. משרדי הארגון הם בירושלים. לפרטים מלאים קראו הלאה:

המשך קריאה