US_IL

GIVING USA 2017: איך משפיעה השייכות הדתית על הרצון לתרום ועל גובה התרומה

מחקר חדש בדק את הרגלי הנתינה של אמריקאים בעלי זהות דתית כלשהי: למי הם מעדיפים לתרום וכמה? אם אתם רוצים לגייס מקהילות יהודיות באמריקה, הכתבה הזאת צריכה לעניין אתכם במיוחד

המשך קריאה